Syksyn 2020 toimintakalenteri

torstai 10. helmikuuta 2022

MM-Martat ry vuosikokous 28.2.2022 klo 17:30 alkaen

Vuosikokouskutsu

Joensuun MM-Marttojen vuosikokous pidetään 28.2.2022 alkaen klo 17.30.

Kokouspaikka on Torikievari, Suvantokatu 6, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n määräämät asiat, alla esityslista;

1.      Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen

 2.      Kokouksen järjestäytyminen

2.1.            Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2.2.            Valitaan kokoukselle sihteeri

2.3.            Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2.4.            Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

 3.      Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.1.            Läsnä olevien jäsenten toteaminen (lukumäärä)

3.2.            Vuosikokouksesta ilmoitettu sähköpostitse 10.2.2022 §7 mukaisesti

 4.      Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

 5.      Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä.

 6.      Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

 7.      Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle

7.1.            Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7.2.            Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 8.      Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.

 9.        Hallituksen jäsenten kulukorvaus.

 10.    Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä.

 11.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Merja Karvinen on valittu puheenjohtajaksi 2021, joten hän jatkaa vielä vuoden 2022.

 12.    Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrätyllä tavalla.

 12.1.      Päätetään hallituksen jäsenmäärä (4, 6, 8 tai 10). Hallitus esittää hallituksen jäsenmääräksi 4, sääntöjen mukaisesti.

12.2.        Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Leena Kaseva ja Jaana Matikainen. Hallituksessa jatkavat Riitta Saravo ja Tuula Sallinen.

 13.  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja.

13.1.    Toiminnan- tai tilintarkastaja(t)

13.2.     Varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja

14.  Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti.

 15. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

 16. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

 17. Kokouksen päättäminen.

 

 

Joensuussa 10.2.2022

Joensuu MM-Martat ry hallitus

 

Merja Karvinen                        Minna Korhonen        
puheenjohtaja                         sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti